Zing – Zo – anders

Wat een klucht
je lijkt wel van de pot gerukt
roept de vrouw met diepe zucht
tegen de schuwe eierwezel
die snel het vogelnest induikt
zonder ook maar een enkel geluid
wat een kwezel is die wezel.


Posted in Weblog by with 15 comments.