Aanvullen

Als een blad aan een boom gekeerd

Hij heeft er echt niets van geleerd

Zij voelt er zich  niet door vereerd

Heeft zich ook niet bekeerd

Gaat nu haar eigen weg


Posted in Weblog by with 8 comments.