Aanvullen

De hond in de pot vinden.

 

De hond in de pot

dan vang je bot

troost je ,je bent niet alleen

millioenen elders,

velen om je heen.

 


Posted in Weblog by with 7 comments.